• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5382/TCT-CS năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bốc hài cốt và lưu tro cốt do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5382/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5382/TCT-CS
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế các tỉnh: Quảng Ninh, Hòa Bình, Phú Thọ.

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số đơn vị về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bốc hài cốt và lưu tro cốt. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 11 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“c) Dịch vụ tang lễ của các cơ sở có chức năng kinh doanh dịch vụ tang lễ bao gồm các hoạt động cho thuê nhà tang l, xe ô tô phục vụ tang l, mai táng, cải táng, hỏa táng, di chuyển mộ, chăm sóc mộ” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

3. Các hình thức táng người chết bao gồm: mai táng, cải táng và các hình thức táng khác.

4. Táng là việc thực hiện lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết.

8. Cải táng là việc chuyn xương cốt từ mộ hung táng sang hình thức táng khác.

9. Cát táng là hình thức mai táng hài cốt sau khi cải táng hoặc lưu tro cốt sau khi hoả táng...”;

Để có căn cứ báo cáo đơn vị có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bốc hài cốt và dịch vụ lưu giữ tro cốt, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế báo cáo tình hình kê khai thuế GTGT của các doanh nghiệp tại địa bàn có hoạt động liên quan đến các dịch vụ bốc mộ, di dời hài cốt (dịch vụ bốc hài cốt) và dịch vụ lưu giữ hài cốt, lưu giữ tro cốt.

Báo cáo bằng văn bản xin gửi về Tổng cục Thuế - 123 Lò Đúc, Hà Nội trước ngày 10/01/2019.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC, CST - BTC;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

- Vụ PC - TCT;
- Websit
e TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5382/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 27/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5382/TCT-CS

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406766