• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Bồi thường giải phóng mặt bằng

 

Công văn 5390/VPCP-KTN năm 2014 bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Lợi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5390/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5390/VPCP-KTN
V/v bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Lợi

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (văn bản số 1830/UBND-KT ngày 13 tháng 6 năm 2014) và Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7554/BGTVT-ĐTCT ngày 25 tháng 6 năm 2014) về kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cầu Mỹ Lợi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Để đáp ứng tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Lợi, đồng ý tính toàn bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án vào phương án hoàn vốn Dự án BOT như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thỏa thuận địa điểm để xảy ra trùng lặp giữa Dự án cầu cảng và kho đông lạnh của Công ty TNHH MTV Việt Hóa và Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Lợi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5390/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 17/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5390/VPCP-KTN

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240115