• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5393/TCT-KK năm 2014 chuyển hồ sơ liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5393/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5393/TCT-KK
V/v chuyển hồ sơ liên quan đến hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10025/CT-KK&KTT ngày 20/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 7494/CT-KK ngày 20/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc trong hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa (đính kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại Thông báo số 746/TB-BTC ngày 21/10/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 150/2013/TT-BTC , Thông tư số 128/2013/TT-BTC liên quan đến nội dung hướng dẫn về hoàn thuế GTGT.

“2. Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung giao Tổng cục Hải quan trình Bộ văn bản hướng dẫn Cục Hải quan, Cục Thuế địa phương thực hiện thống nhất”.

- Đồng thời liên quan đến nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5017/TCT-KK ngày 13/11/2014 gửi Tổng cục Hải quan tham gia ý kiến về hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa; trong đó có ý kiến tham gia nội dung xử lý vướng mắc trong việc phân định cơ quan hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa đối với các tờ khai hải quan đăng ký năm trước ngày 01/01/2014.

Do vậy, Tổng cục Thuế kính chuyển công văn số 10025/CT-KK&KTT ngày 20/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 7494/CT-KK ngày 20/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế để Tổng cục Hải quan tổng hợp chung đưa vào công văn hướng dẫn chung trình Bộ theo Thông báo số 746/TB-BTC ngày 21/10/2014, tránh nhiều công văn hướng dẫn cụ thể từng vướng mắc.

Tổng cục Thuế kính chuyển Tổng cục Hải quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5393/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5393/TCT-KK

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259544