• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 54/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 54/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phn sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Ngh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 30/CV-BXD ngày 30/5/2014 của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị đề nghị hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 3, điều 5, Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản của Doanh nghiệp tự khai thác và chế biến khoáng sản khi xuất khẩu phải có Giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản là bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 187/QĐ-UB ngày 20/01/2010 và Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.386 ngày 06/12/2013 cho phép khai thác, chế biến mỏ đá vôi xây dựng tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Sản phẩm đá vôi xây dựng của Công ty được khai thác, chế biến và xuất khẩu có nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định hiện hành. Vì vậy, Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị được phép xuất khẩu sản phẩm đá vôi xây dựng khi đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục Hải quan Quảng Ninh;
- Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

 

Điều 5. Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản bao gồm:

...

3. Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản như sau:

a) Đối với doanh nghiệp tự khai thác và chế biến khoáng sản hoặc được ủy quyền khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản: Doanh nghiệp phải có bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản. Trường hợp, đơn vị khai thác khoáng sản chưa có nhà máy chế biến phải bổ sung giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến của đơn vị đã được thuê chế biến khoáng sản và hợp đồng thuê chế biến khoáng sản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 18/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 54/BXD-VLXD

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250290