• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 540/GSQL-GQ2 năm 2013 xử lý hàng tồn đọng theo hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 540/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 540/GSQL-GQ2
V/v xử lý tồn đọng HĐGC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2093/HQBD-GSQL ngày 11/06/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc tính thuế, ấn định thuế đối với NPL thuộc hợp đồng gia công còn tồn đọng chưa thanh khoản của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang rà soát, tổng hợp số liệu tồn đọng theo báo cáo định kỳ của Hải quan địa phương để căn cứ quy định tại Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung năm 2012 để đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý cho toàn ngành thực hiện.

Do vậy, trước mắt, ghi nhận ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nêu tại công văn số 2093/HQBD-GSQL dẫn trên.

Trong khi chờ hướng dẫn, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiếp tục theo dõi, đôn đốc thanh khoản theo các văn bản hướng dẫn hiện hành, không để phát sinh các trường hợp tồn đọng mới.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trịnh Đình Kính

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 540/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 18/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 540/GSQL-GQ2

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
194583