• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử


 

Công văn 5405/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5405/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5405/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần kinh doanh Hưng Việt
(Đ/c: Số nhà 34, phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Mã s thuế: 0105532379)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 180919 ngày 18/09/2019 của Công ty Cổ phần kinh doanh Hưng Việt về hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về áp dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã có công văn s 3501/TCT-CS ngày 04/09/2019 và công văn số 3441/TCT-CS ngày 29/08/2019 trả lời Cục Thuế TP Hà Nội.

Đ nghị Công ty Cổ phần kinh doanh Hưng Việt liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội đđược tiếp tục hưng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến Công ty Cổ phần kinh doanh Hưng Việt được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5405/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 20/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5405/TCT-CS

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431965