• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 5406/UBND-CNN năm 2013 danh sách sản phẩm công nghệ cao được thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư

Tải về Công văn 5406/UBND-CNN
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5406/UBND-CNN
Về danh sách các sản phẩm công nghệ cao được thành phố ưu tiên đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 1798/TTr-SKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Sở Khoa học và Công nghệ về danh sách sản phẩm công nghệ cao được thành phố ưu tiên đầu tư và sản phẩm công nghệ cao được thành phố khuyến khích đầu tư đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chấp thuận danh mục 9 nhóm sản phẩm công nghệ cao được thành phố ưu tiên đầu tư và danh mục 65 nhóm sản phẩm công nghệ cao được thành phố khuyến khích đầu tư đến năm 2020 (danh sách đính kèm).

Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hp với các Sở ngành liên quan xây dựng chương trình phát triển các sản phẩm công nghệ cao cần ưu tiên đầu tư, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT
- VPUB: CPVP;
- Phòng CNN-KHTH
- Lưu: VT, (CNN/Đ);

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Hà

 

DANH MỤC

CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC THÀNH PHỐ ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

STT

Tên sản phẩm

I. Sản phẩm CNC thuộc nhóm sản phẩm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010

1

Thiết bị in thẻ RFID và thiết bị đọc thẻ RFID

- Sản phẩm: Đầu đọc thẻ RFID c định và di động băng tần HF và UHF, thẻ RFID và hệ thống ứng dụng công nghệ RFID trong việc quản lý kho hàng và nhân viên...

Đơn vị hiện đang sản xuất: Tổng Công ty Công nghiệp Sài gòn và Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch, Cty CP Công nghệ Thông minh Ưu Việt,...

2

Robot công nghiệp chuỗi hở, Robot song song có 3 bậc tự do trở lên

- Sản phẩm: VNR-T1- Robot 5 bậc tự do phục vụ đào tạo, Robot song song sử dụng trong hệ thng thiết bị tạo chuyển động phức hợp, Hệ thống hàn chân linh kiện tự động, Robot vận chuyển đĩa bán dẫn...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty TNHH ROBOT Việt Nam, Vườn ươm Khu CNC, Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới, Cty SX DV CN Bán dẫn Toàn cầu VN,...

3

Polymer sinh học có khả năng tự phân hủy

- Sản phẩm: các loại túi PE-tinh bột có khả năng tự phân hủy sinh học,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty TNHH MTV SX-TM-DV Một bước tiến,...

II. Sản phẩm CNC không thuộc nhóm sản phẩm theo Quyết định s 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010

4

Thiết bị đầu cui viễn thông, các loại linh kiện cho tổng đài và thiết bị đầu cuối viễn thông

- Sản phẩm: Bộ thu phát tín hiệu, Tổng đài IP Bách Khoa, Call Center Bách Khoa, Video Conference Bách Khoa, Tổng đài điện tử, Tổng đài TAS24, Thiết bị mã hóa cho đường truyền IP, Thiết bị mã hóa thông tin luồng E1 ...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty TNHH Jabil Việt Nam, Cty CP Công nghệ Thông minh Ưu Việt, Công ty CP Viễn thông Tecapro,...

5

Hệ thống quản lý giao thông thông minh

- Sản phẩm: Hệ thống quản lý, thu phí đường bộ giảm ùn tắc giao thông sử dụng RFID và camera (Vietvignetie); Thiết bị giám sát hành trình,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Hội CNC, Cty CP Định vị Sài gòn Track,...

6

Dây chuyền thiết bị tự động sản xuất dược phẩm

- Sản phẩm chi tiết: Máy trộn và tạo hạt ướt cao tốc, Máy xát hạt trục đứng, Máy sấy và tạo hạt tầng sôi, Máy đùn-ve hạt cải, Máy nghiền búa, Máy trộn bột khô, Thiết bị nâng và trộn bột khô bằng IBC, Thiết bị nâng và quay, Máy bao viên tự động, Máy ép vỉ thuc tự động, Máy đóng nang tự động, Máy ép gói tự động, Máy đóng hộp tự động,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty TNHH chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn,...

7

Protein tái thợp phục vụ chữa một sbệnh cho người

- Sản phẩm chi tiết: Thuốc tiêm đặc trị từ công nghệ DNA tái tổ hợp protein như Peginterferon alfa-2a, Interferon alfa-2a, Filgrastim, Erythropoietin alfa, Pegfilgrastim, Peginterferon alfa-2b, Etanercept, Peginterferon lambda 1,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty TNHH CNSH Dược Nanogen

8

Các dược phm, các hệ điều trị tác dụng tại đích, thuốc tác dụng kéo dài, thuốc tác dụng chậm

- Sản phẩm chi tiết: Viên Gilanka (Cao bạch quả) phóng thích chậm, Metoblock 25mg (viên nén phóng thích kéo dài)

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP Dược phẩm OPC, Cty CP Dược phẩm 2/9-Nadyphar,...

9

Thực phm chức năng cho người áp dụng công nghệ sinh học hiện đại, chế phẩm giàu dinh dưỡng (từ động vật, thực vật) phục vụ sức khỏe cho người và vật nuôi

- Sản phẩm chi tiết: Giảo cổ lam, Đông trùng hạ thảo, Cao Linh chi, sản phẩm cao cp chế biến từ sữa, một s chế phẩm dinh dưỡng cho gia súc gia cầm như Nano-dione, Nano complex,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty 2/9 -Nadyphar, Cty CP CNSH Nấm Việt, Công ty TNHH Biovina, Cty CP Sữa Việt Nam, Cty TNHH CNSH Dược Nanogen,...

 

DANH MỤC

NHÓM SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC THÀNH PHỐ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2020

STT

Tên sản phẩm

I. Sản phẩm CNC thuộc nhóm sản phẩm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010

1. Sản phẩm CNC ngành Điện tử - Viễn thông - Công nghệ thông tin

A. Điện tử

1

Chip chuyên dụng cho các cơ cấu đo lường, chấp hành và bộ điều khiển. Cảm biến và cơ cấu chấp hành thông minh

- Sản phẩm chi tiết: Chip chuyên dụng, Chip điện tử

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty TNHH thiết kế Renesas Vietnam, Tổng Công ty công nghiệp Sài gòn,...

2

Hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), hệ thống nano cơ điện tử (NEMS) và thiết bị sử dụng hệ thống vi cơ điện tử, hệ thống nano cơ điện tử

B. Viễn thông

3

Thẻ thông minh và đầu đọc thẻ

- Sản phẩm chi tiết: Java card -Thẻ thông minh,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Tổng Cty Công nghiệp Sài gòn

4

Thiết bị truyền dẫn, chuyển mạch

- Sản phẩm chi tiết: Bộ chuyển đổi tín hiệu, Bộ định tuyến, Thiết bị chuyển đổi thoại từ luồng E1 sang luồng IP, Thiết bị truyền mạng biên,...

- Đơn vị hiện đang sản xut: Cty TNHH Jabil Việtnam, Cty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu, Công ty CP Viễn thông Tecapro

5

Thiết kế và tối ưu hóa các mạng lưới và hệ thống viễn thông trong hạ tầng viễn thông quốc gia

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

C. Công nghệ thông tin

6

Thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn và bí mật thông tin mức độ cao

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

7

Thiết bị giám sát thông minh

- Sản phẩm chi tiết: VNR-secureEye- hệ thống giám sát an ninh thông minh,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu, Cty TNHH Robot viet nam,...

8

Giao diện máy tính và thiết bị di động bằng ngôn ngữ tiếng việt

9

Hệ dịch tự động văn bản đa ngôn ngữ

10

Phần mềm và thiết bị nhận dạng chữ viết, âm thanh, hình ảnh, ý nghĩ

- Sản phẩm chi tiết: IDEAS -Hệ thống s hóa dữ liệu toàn diện,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty TNHH GHP Far East

11

Phần mềm nền tảng chuyên dụng cho đo lường và điều khiển

12

Hệ thng ứng dụng công nghệ GPS và GIS trong công tác quản lý

- Sản phẩm chi tiết: Ứng dụng công nghệ GPS, GIS, Viễn thám trong quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực như quản lý chất thải rắn, quy hoạch, xây dựng, giao thông, cấp thoát nước, đất đai, tài nguyên môi trường, chống ngập,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Trung tâm ng dụng hệ thng thông tin địa lý (GIS)

2. Sản phẩm công nghệ cao ngành Hóa dược - Nhựa - Cao su

A. Dược phẩm - Hóa dược

13

Vắc-xin ADN tái tổ hợp, vắc-xin protein tái tổ hợp dùng cho người, gia súc, gia cm.

B. Nhựa - cao su

14

Polymer siêu hp thụ nước sử dụng nguyên liệu nội địa sử dụng đgiữ m cho đất, cải tạo đất, khắc phục hạn hán

15

Vật liệu cao su kỹ thuật, cao su tổng hợp chuyên dụng phục vụ cho chế tạo máy, điện, điện tử, an ninh quốc phòng

- Sản phẩm chi tiết: Chi tiết cao su kỹ thuật dùng trong công nghiệp ô tô, xe máy, điện, điện tử (Boot & ring assembly, boot CSA, Cap Bulb, Back Cap, Pad, Grommet hose manual, Joint chữ H, chng sốc, Joint xe hơi, Sping boot, chắn bụi hộp s, chân anten, chuỗi silicone cách điện, Crommet, Hộp Vonnector, Adjustor,..

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Công ty TNHH MTV cao su thống nhất, Cty cao su miền nam,...

16

Ống compozit chịu áp lực cao và chống ăn mòn hóa chất dùng cho các ngành công nghiệp

3. Sản phẩm công nghệ cao trong các lĩnh vực khác

A. Công nghệ sinh học

17

Chế phm vi sinh dùng trong nông nghiệp, xử lý môi trường (đạt tiêu chuẩn quốc tế)

- Sản phẩm chi tiết: Chế phẩm sinh học enva dùng làm phân bón lá, Phân bón lá RQ, Chế phẩm sinh học EMINA, Chế phẩm trừ sâu sinh học nucleopolyhedriosis virus (NPV),...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP phát triển và đầu tư nhiệt đới, Cty TNHH phát triển nông nghiệp Phương Nam, Viện CNC Hutech,...

18

Protein tái thợp/enzym sử dụng trong dược phm, thực phm, công nghiệp và xử lý môi trường

19

Chip sinh học, Sensor sinh học

B. Vật liệu

20

Ván sợi nhân tạo (MDF), ván dăm nhân tạo (PB) đạt tiêu chuẩn EU, xenlulose composite thay thế gỗ tự nhiên

21

Vật liệu phục vụ quá trình thu, lưu trữ và chuyển hóa các nguồn năng lượng mới

C. Năng lượng

22

Nhiên liệu sinh học thay thế nhiên liệu tự nhiên được sản xuất bằng công nghệ sinh học từ tảo, phế phẩm nông nghiệp, chất thải.

II. Sản phẩm CNC không thuộc nhóm sản phẩm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010

1. Sản phẩm CNC ngành Điện tử - Viễn thông - Công nghệ thông tin

A. Điện tử

23

Mạch in nhiều lớp (công nghệ SMT)

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Datalogic Scanning Vietnam

24

Bảng mạch điện và bảng điều khiển thế hệ mới (SCADA)

25

Mạch tích hp điện tử và các vi lắp ráp (các đơn vị tích hp nguyên số hóa, các đơn vị tích hp nguyên phi shóa, các mạch tích hợp lai ghép)

- Sn phẩm: IC bán dẫn, Chipset-mạch tích hợp điện tử, Bo mạch,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty TNHH MTEX Việt Nam, Intel product Vietnam, Cty TNHH Jabil Việt Nam,...

26

Đèn led ứng dụng trong chiếu sáng; công nghiệp ô tô, xe máy; tín hiệu giao thông; màn hình quảng cáo; trang trí

- Sản phẩm: Đèn led trang trí, Đèn led chiếu sáng, Đèn led flash phục vụ trong in n,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP điện tử và dịch vụ CNSG (Sagel), Cty TNHH CN Fawookidi, Công ty CP Công nghệ Thông minh Ưu việt,...

27

Các loại thiết bị điện tử trong quản lý giao thông, năng lượng, môi trường

- Sản phẩm: VNR-Polpre- Hệ thng điện tử quản lý quan trc môi trường nước, Hộp đen ô tô X100, S-Box/NFT, hộp đen xe máy XM100,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty TNHH Robot Việt Nam, Cty CP định vị Sài gòn Track, Công ty CP Viễn thông Tecapro,...

28

Các loại cảm biến (áp suất, gia tốc, quang, dao động,...) và linh kiện vi điện tử

- Sản phẩm: Thiết bị đo phế dung-Peak Flow Meter, thiết bị đo lực xoắn ốc vít, Thiết bị F-Box cảm biến mức nhiên liệu,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty TNHH điện tử D.G.S, Công ty CP Viễn thông Tecapro,...

B. Viễn thông

29

Cáp quang và các loại cáp viễn thông

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

30

Các thiết bị radar xuyên đất ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau

31

Sản xut thẻ (simcard) và Tem (vignette) sử dụng công nghệ NFC dùng trong các thiết bị di động hoặc thiết bị ứng dụng công nghệ NFC

- Sản phm: Supercard,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Hội CNC,...

C. Công nghệ thông tin

32

Phát trin phần mềm ứng dụng cho các thiết bị đi động sử dụng công nghệ NFC đthay thế/bổ sung/tích hợp cho các loại thẻ đa năng (chứng minh thư, thẻ tín dụng ngân hàng, bằng lái xe, thẻ sinh viên, thẻ du lịch, vé điện tử, thẻ bảo hiểm y tế,...)

33

Hệ thng khai thác thông tin thông minh (BI)

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

34

Hệ thng phn mm nn tảng (platform) cho phát trin các ứng dụng

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

2. Sản phm công nghệ cao ngành cơ khí chế tạo - tự động hóa

35

Các thiết bị, dụng cụ điu chỉnh, kim soát tự động (điu nhiệt, điu áp)

- Sản phẩm: Tủ tích hợp điều khiển điện, SP rời rạc điều khin điện, Các chi tiết trong bộ hộp số truyền động tự động của xe hơi đời mới: Van điều khin, điều tiết và các phụ kiện kèm theo (bộ biến điện, trục điều khiển và spool các mô tơ, cụm solenoid thủy lực, Double seat valve,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP Công nghệ Acis, Nidec Tosok (Việt Nam), Cty CP máy công cụ và thiết bị T.A.T

36

Thiết bị phục vụ thiết kế và chế tạo với sự trợ giúp của máy tính (CAD/CAM)

37

Thiết bị phục vụ tự động hóa tích hp toàn diện cho quá trình sản xut, đo lường, xử lý thông tin, dự báo thời tiết và thiên tai, bảo vệ môi trường

- Sản phm: máy phủ lớp cho dây chuyền sản xuất bán dn, Hệ thống điều khin chính xác có thể điều khin 12 trục với tốc độ đáp ứng cao, ...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty SX-DV CN bán dẫn toàn cầu Việt Nam

38

Sản phm Y-sinh (Biomedical Engineering)

- Sản phm: Stent và Balloom sử dụng trong tim mạch,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty TNHH MTV Nhà máy United Healthcare,...

39

Máy phát điện cho năng lượng gió

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Sở KHCN-CNS-Cty Điện

40

Các bộ điu khin thông minh sử dụng cho hệ thng trng trọt trong nhà kính

41

Dây chuyền công nghệ xử lý nông sản phục vụ bảo quản, chế biến

42

Sản phm gia công cơ khí đạt độ chính xác cao và thép nguyên liệu hợp kim đặc biệt, phục vụ cho cơ khí khuôn mẫu

- Sản phm: Chi tiết khuôn dập, Linh kiện cho hộp s ô tô, SP gia công cơ khí chính xác 0,1 mm và phục vụ cơ khí khuôn mẫu, chi tiết khuôn, Linh kiện cho hộp số ô tô, Đầu dao tốc độ cao,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Saigon Precision, Cty TNHH Meinan, Vườn ươm Khu CNC, Cty TNHH CNS Precision, Cty TNHH Meinan, Cty CP máy công cụ và thiết bị T.A.T

43

Robot quan trắc môi trường và tìm kiếm cứu hộ

44

Robot tầm soát ngư trường và bảo vệ biển

45

Robot kim soát hệ thống tưới và dinh dưỡng cây trồng

46

Hệ thống tưới nhỏ giọt tốc độ cao

47

Ôtô xe máy sử dụng năng lượng tái tạo, hybrid

- Sản phẩm: Xe buýt Diesel+CNG, Ô tô dùng năng lượng mặt trời,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài gòn, Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới

48

Thiết bị tích hợp di động hỗ trợ kiểm tra huyết áp, đường huyết

- Sản phm: Máy vin áp,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Vườn ươm DN CNC (ĐH Quốc tế)

49

Robot hỗ trợ phu thuật

50

Thiết bị định vị phu thuật

51

Thiết bị phục hồi chức năng thụ động

3. Sản phẩm công nghệ cao ngành Hóa dược - Nhựa - Cao su

A. Dược phẩm - Hóa dược

52

KIT chẩn đoán, điều trị trong y tế, Chip ADN

- Sản phẩm: Bộ kit tách chiết tế bào gốc từ mô mỡ (ADSC Extraction Kit), bộ Kit tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu (New PRPpro Kit), HBS Ag Device, HBS Ag strip (kit chuẩn đoán trong y tế),...

- Đơn vị hiện đang sản xut: Cty TNHH Thế Giới Gen, Cty TNHH CNSH Bioland Nam khoa,...

53

Chỉ khâu kỹ thuật và màng mỏng sinh học dùng trong y tế

- Sản phẩm: Ch khâu phu thuật,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Công ty TNHH MTV dược phẩm và Sinh học y tế

54

Dược phẩm nano

B. Nhựa-cao su

55

Màng polymer dùng trong che phủ nhà kính

56

Vật liệu cao phân tử dùng trong dược, mỹ phẩm

57

Composite nền cao phân tử phục vụ giao thông vận tải

- Sản phẩm: canô, tàu xuồng cỡ nhỏ, vỏ một s bộ phận ô tô, tắc ráng (cano, xuồng nhỏ, mui xe, cản xe hơi),...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP nhựa Sài gòn,..

58

Lốp ô tô mành thép (bố thép)

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP công nghiệp cao su miền nam,...

4. Sản phẩm công nghệ cao trong các lĩnh vực khác

A. Công nghệ sinh học

59

Hóc môn điều khiển đơn tính các loài cá

60

Giống cây trồng kháng sâu bệnh và điều kiện khí hậu bất lợi được sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy mô - tế bào, nuôi cấy bao phấn và chuyển gen

- Sản phẩm: Nấm rơm sạch, Cây lan cấy mô, Lan gấm, Hạt ging rau F1 (ớt khổ qua, cà tím, dưa leo, bầu bí), Nm linh chi thô và xắt lát, Nấm linh chi đỏ, Nấm bào ngư,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty TNHH MTV Nấm Trang Sinh, TTCN sinh học, Cty TNHH Nông nghiệp Chánh phong, Cty TNHH Biovina, Cty TNHH CN Sài gòn Xanh, Cty CP CNSH nấm việt,...

B. Vật liệu

61

Vật liệu nano cho công nghiệp, nông nghiệp, y tế, sinh học và môi trường

- Sản phẩm: Carbon nano tube, Nano sắt từ, Nano platin,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: PTN trọng điểm ĐHQG TPHCM, Viện CNC Hutech,..

62

Vật liệu và linh kiện cảm biến (bán dẫn, siêu dẫn, các chất dẫn điện mới, gốm áp điện) sử dụng trong các thiết bị đo, tự động hóa, sinh hc và y hc

63

Nguyên liệu polymer thô cho ngành công nghiệp sơn.

64

Vật liệu nn hữu cơ ứng dụng cho pin mặt trời: polymer dn, composite dẫn

- Sản phẩm: Polymer dẫn điện,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: PTN trọng điểm ĐHQG TPHCM,...

C. Năng lượng

65

Thiết bị dùng năng lượng mặt trời

- Sản phẩm: Pin năng lượng mặt trời,...

- Đơn vị hiện đang sản xuất: Cty CP điện tử và d.vụ CNSG (Sagel)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5406/UBND-CNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 11/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5406/UBND-CNN

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210445