• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5413/TCHQ-GSQL năm 2013 về cấm nhập khẩu bộ tem Trung Quốc phát hành về quần đảo Hoàng Sa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5413/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5413/TCHQ-GSQL
V/v cấm nhập khẩu bộ tem Trung Quốc phát hành về quần đảo Hoàng Sa

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại nội dung công văn số 2512/BTTTT-BC ngày 29/8/2013 về việc cấm nhập khẩu bộ tem Trung Quốc phát hành về quần đảo Hoàng Sa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc kiểm soát, giám sát chặt chẽ và ngăn chặn, không cho phép việc các tổ chức, cá nhân nhập khẩu bộ tem phổ thông 6 mẫu mang tên “Mỹ lệ Trung Quốc” do Bưu chính Trung Quốc phát hành, trong đó có 01 mẫu tem in hình các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (mẫu tem có giá tem in trên mặt là 1,2 tệ, mang tên “Tam Sa Thất Liên Dữ”) và các ấn phẩm kèm theo dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là mẫu tem in hình các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, (gửi kèm hình ảnh bộ tem, để lấy mẫu ảnh màu đề nghị Quý Cục truy cập địa chỉ website: http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=11719).

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TTTT (thay trả lời);
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Name: my le TQ.jpg
Views: 1191
Size: 184.7 KB

Bộ tem "Mỹ lệ Trung Quốc".

Name: my le TQ_FDC.jpg
Views: 1139
Size: 33.5 KB

Mặt trước FDC của bộ tem "Mỹ lệ Trung Quốc".


Name: my le TQ_FDC_sau_s5.jpg
Views: 1126
Size: 67.1 KB

Mặt sau FDC của bộ tem "Mỹ lệ Trung Quốc".

 

Name: my le TQ_FDC_sau_chu_s8.jpg
Views: 1157
Size: 87.2 KB

Dòng chữ “Tam Sa Thất Liên Dữ” được gạch chân màu đỏ.

Name: 7 dao_sheet.jpg
Views: 1268
Size: 90.8 KB

Tờ tem “Tam Sa Thất Liên Dữ”.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5413/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5413/TCHQ-GSQL

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207018