• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

 

Công văn 542/BHXH-THU năm 2015 về lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 542/BHXH-THU
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/BHXH-THU
V/v lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động.

Căn cứ Thông báo số 418/TB-BHXH ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2014.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 là: 7,54% năm (0,628%/tháng)

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ BHXH. TP;
- Các Phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên trang web;
- Lưu VT, THU(S.2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 542/BHXH-THU   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 10/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 542/BHXH-THU

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268991