• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 542/CT-TTHT năm 2014 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 542/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/CT-TTHT
V/v thuế nhà thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 1 năm 2014

 

Kính gởi:

Công ty CP JV-IT
Đ/chỉ: 359/1/27B Lê Văn Sỹ, P.13, Quận 3, TP.HCM
MST: 0101971424

Trả lời văn bản số 01-20140102/JVIT/2014 ngày 02/01/2014 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú ở Việt Nam) cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển phần mềm cho Công ty thì trước khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài, Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế nhà thầu, kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước như sau:

- Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Dịch vụ hỗ trợ phát triển phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, do đó Công ty không phải khấu trừ thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài.

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

X

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế (5%)

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên ;
- KT 2;
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
35-871/14-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 542/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 542/CT-TTHT

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251110