• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 5460/CT-QLAC năm 2015 về tự in hóa đơn giá trị gia tăng nhiều hơn một trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 5460/CT-QLAC
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5460/CT-QLAC
V/v sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia
Mã số thuế: 0103970225
Địa chỉ: số 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình
, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

Trả lời công văn số 2901/2015/CV-KTHG ngày 29/01/2015 của Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia về việc tự in hóa đơn GTGT nhiều hơn 1 trang. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Tại Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

….

Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ th để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng s hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y” (trong đó X là s thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

Căn cứ theo quy định nêu trên: Cục thuế TP Hà Nội chấp thuận để Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được sử dụng hóa đơn tự in gồm nhiều trang trong một số hóa đơn như trình bày tại công văn số 2901/2015/CV-KTHG ngày 29/01/2015 của Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 4;
- Lưu: VT, QLAC(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hổ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5460/CT-QLAC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Hổ
Ngày ban hành: 06/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5460/CT-QLAC

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266116