• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 547/GSQL-GQ3 năm 2013 nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 547/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3320/HQHP-KS ngày 16/5/2013, công văn số 3069/HQHP-KS và công văn số 3068/HQHP-KS ngày 09/5/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có văn bản đề nghị cơ quan Công an nơi xóa hộ khẩu thường trú trước khi bà Nguyễn Thị Thu Thủy và bà Nguyễn Thị Minh Hương xuất cảnh sang Mỹ và cơ quan Công an nơi xác nhận đăng ký thường trú cung cấp toàn bộ hồ sơ xóa đăng ký thường trú, hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú và hồ sơ tách hộ khẩu của bà Thủy và bà Hương để làm cơ sở xem xét việc nhập khẩu hộ khẩu thường trú của hai cá nhân trên; gửi kết quả về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý, Cục Điều tra chống buôn lậu) để xem xét, quyết định (có chứng từ kèm theo) xác định việc nhập hộ khẩu có đúng quy định của Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành hay không?. Đồng thời yêu cầu bà Thủy cung cấp hộ chiếu (gồm cả hộ chiếu Việt Nam và nước ngoài) tại thời điểm hiện tại để xác minh rõ thời gian cư trú tại Việt Nam sau khi nhập hộ tịch.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cục ĐTCBL (để p/hợp);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 547/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 19/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 547/GSQL-GQ3

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195537