• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

Công văn 548/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 548/GSQL-GQ4
V/v vướng mc C/O mẫu D điện tử

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX DV& TM Huỳnh Thành.
(Đ/c: 717 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP Hồ Chí Minh)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HQ06-18HT/HQ ngày 19/1/2018 của Công ty TNHH SX DV & TM Huỳnh Thành vướng mắc C/O mẫu D điện tử. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điều 25 Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 19/1/2018 của Bộ Công Thương quy định sự tương đương giữa C/O giấy và C/O điện tử. Vì vậy, trong trường hợp C/O không được cấp điện tử thông qua hệ thống một ca ASEAN thì Công ty nộp C/O bản giấy cho cơ quan hải để được xem xét áp dụng mức thuế suất ưu đãi theo quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 548/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 01/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 548/GSQL-GQ4

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376434