• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Công văn 5481/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5481/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5481/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP Thương mại Polvita.
(Lô B7& B8, Ngách 1, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/2020/TCHQ ngày 02/6/2020 của Công ty CP Thương mại Polvita về việc phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2164/TCHQ-TXNK ngày 03/4/2020 trả lời công văn số 01/2020/TCHQ ngày 30/3/2020 của Công ty CP Thương mại Polvita.

Về phân loại mặt hàng “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 1502/TCHQ-TXNK ngày 11/3/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Thương mại Polvita biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5481/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 18/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5481/TCHQ-TXNK

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452809