• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5494/VPCP-V.III năm 2014 giải quyết kiến nghị của địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5494/VPCP-V.III
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5494/VPCP-V.III
V/v: giải quyết một số kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về một số kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014 và Báo cáo của địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành nghiên cứu, xem xét, xử lý các kiến nghị (kèm theo) và trả lời địa phương biết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, TKBT, V.I;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo công văn số 5494/VPCP-V.III ngày 22 tháng 7 năm 2014)

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Về chủ trương cho mở rộng KCN Hoàng Mai để hưởng ưu đãi như Khu kinh tế Nghi Sơn. Chính sách ưu đãi đối với dự án Becamex được hưởng như Khu kinh tế. Ứng vốn TPCP 2015 với các công trình sử dụng vốn TPCP 2014-16 đã hoặc có khả năng sớm đưa vào hoạt động Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường). Hỗ trợ vốn (300 tỷ đồng) để hoàn thành Đường Thái Hòa - Hoàng Mai - Đông Hồi nối các khu công nghiệp với cảng biển (Nghệ An).

- Tạm ứng 150 tỷ vốn TPCP 2015 để hoàn thành bệnh viện đa khoa tỉnh. Vay vốn ODA Hàn Quốc cho bệnh viện ung bướu. Vay 25 triệu USD vốn ODA Hàn Quốc hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp, về chủ trương xây dựng đề án: “Nâng cấp tổng thể kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ giai đoạn đến năm 2020”. Về hướng dẫn thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để sớm triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 (Cần Thơ).

- Ưu tiên phân bổ vốn TPCP dự phòng giai đoạn 2012-2015 hoặc từ nguồn vượt thu ngân sách để hoàn thành dứt điểm các dự án chuyển tiếp dở dang sau khi đã rà soát theo Chỉ thị 1792/CT-TTg (Quảng Trị)

- Hỗ trợ xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Khu công nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin tập trung. Bố trí 2.294,4 tỷ đồng cho các dự án: Nhà Thi đấu thể dục thể thao, cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, các dự án đê, kè phòng chống lụt bão khắc phục hậu quả cơn bão số 11 năm 2013 (Đà Nẵng).

- Hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 để chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm thời kỳ 2016 - 2020. Cơ chế, chính sách hỗ trợ các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi (Bắc Kạn).

- Ứng vốn kế hoạch năm 2015 để hoàn thành một số dự án khẩn cấp trên các tuyến đê biển và đê sông, công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh (Nam Định).

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng một số dự án: các tuyến đường ĐT.878 (Khu CN Đông Nam Tân Phước), ĐT.871B (vào khu Kinh tế phía Đông) và ĐT.877C (đường nối khu kinh tế trung tâm và khu vực Gò Công); về vốn đầu tư các tuyến đường lánh nạn, bão lũ đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 2349/TTg-KTN ngày 24/12/2010 của Văn phòng Chính phủ; tiếp tục thực hiện dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đầu tư các cầu còn lại trên Quốc lộ 1 đoạn qua Tiền Giang, quy mô 04 làn xe; sử dụng vốn ODA đầu tư, xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang 1000 giường (Tiền Giang).

- Ứng trước 150 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2014 để đầu tư đường vận chuyển quặng Quý Sa (Văn Bàn) - Tằng Lỏng (Bảo Thắng). Hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 54 tỷ đồng đầu tư dự án đoạn đường Nậm Tha - Phong Dụ. Ưu tiên sử dụng vốn ODA giai đoạn 2014-2015 hoặc hỗ trợ 100 tỷ đồng trong kế hoạch trung hạn 2014 - 2015 để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tằng Loỏng. Mở rộng phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai từ 79,7km2 lên 202,7km2 (Lào Cai).

- Hỗ trợ 35 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương đề đầu tư Dự án Nắn tuyến đê từ cầu Yên đến cống Ninh Phong; 50 tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hoa Lư; 50 tỷ đồng cho Dự án đường cứu hộ vườn Quốc gia Cúc Phương; ứng trước 50 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường bộ ven biển huyện Kim Sơn; 100 tỷ đồng cho chương trình củng cố nâng cấp hệ thống đê sông Ninh Bình; 50 tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống thủy sản nước ngọt (Ninh Bình).

- Bổ sung kế hoạch vốn năm 2014: 50 tỷ đồng đầu tư Dự án kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân; 100 tỷ đồng cho Dự án cấp nước của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân giai đoạn I; 21,5 tỷ đồng cho Công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông huyện Phú Quý; 72 tỷ đồng năm 2014 - 2015 Công trình hồ chứa nước Sông Móng, huyện Hàm Thuận Nam; 100 tỷ đồng trong năm 2014 - 2015 để triển khai thực hiện công tác khảo sát, thiết kế và khởi công công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý; 50 tỷ đồng để triển khai 2 gói thầu số 9 và số 12 trong năm 2014 đối với dự án Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển đảo Phú Quý. Tạm ứng 70 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để thanh toán khối lượng thi công của dự án Công trình kênh tiếp nước 812 - Châu Tá. Hỗ trợ nguồn vốn, bổ sung Dự án đóng mới tàu chở khách tuyến đường Phan Thiết - Phú Quý vào Chương trình Biển Đông - Hải đảo giai đoạn 2014-2015 (Bình Thuận).

- Về vốn đối ứng năm 2014 cho Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA SPL VI và chương trình ODA Na Uy về hỗ trợ đầu tư Dự án gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ; ưu tiên cân đối vốn TPCP trong giai đoạn 2016 - 2020; vốn cho các dự án: Dự án quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo - thị xã Mường Lay, Quốc lộ 279 Điện Biên - Tây Trang, tuyến đường từ ngã ba cầu Nậm Pồ - xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ. Đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện nghèo Mường Nhé, huyện Nậm Pồ (Điện Biên).

- Bổ sung 888 tỷ đồng cho dự án tuyến đường ven biển (tạo điều kiện cho việc xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân, phá thế cô lập, giúp sắp xếp lại dân cư) từ nguồn vốn TPCP phát hành thêm giai đoạn 2014 - 2016 hoặc nguồn vốn Chương trình hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cấp bách phục vụ nhà máy điện hạt nhân. Bố trí 260 tỷ đồng cho dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ; 70 tỷ cho dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư các hộ dân vùng trũng bị nhiễm mặn trong năm 2014; bổ sung vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 để triển khai dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Đề nghị Chính phủ trình Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương cho tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí cao cấp, gắn với Casino tại khu vực Vĩnh Hy - Núi Chúa (Ninh Thuận).

- Hỗ trợ vốn củng cố nâng cấp hồ chứa và chống hạn; vốn dự án mở rộng Quốc lộ 19 (Bình Định); bổ sung 100 tỷ cho Dự án kè chống sạt lở Mũi Cà Mau (Cà Mau).

- Về vốn thực hiện dự án đê biển Gò Công (triển khai Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27/06/2009); vốn để đẩy nhanh tiến độ nâng cấp kênh Chợ Gạo, vốn giải phóng mặt bằng 800 hộ dân giai đoạn 2 (Tiền Giang).

- Tăng mức hỗ trợ 5 tỷ đồng/năm thực hiện Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 hỗ trợ các xã giáp biên với Campuchia (An Giang).

- Về việc bổ sung Công viên đá vào công trình trọng điểm quốc gia (Hà Giang); về chủ trương kêu gọi đầu tư nước ngoài vào dự án sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa); hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Vân Đồn (Quảng Ninh). Quan tâm đầu tư các đảo gần bờ, hạ tầng các đảo (Hà Tĩnh, Hải Phòng).

- Hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ để khởi công dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông; kinh phí thuê tư vấn nước ngoài (Hàn Quốc) để lập Đồ án quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Vốn cho các dự án ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, Dự án ổn định dân di cư tự do tại tiểu khu 1541, Đắk Ngo. Ưu tiên vốn cho các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa có vốn đầu tư: Dự án trọng điểm ổn định dân di cư tự do xã Quảng Phú, huyện Krông Nô; Dự án ổn định dân cư 03 thôn: Tân Định, Tân Lập, Đắk Gần, huyện Đắk Mil; Dự án ổn định dân di cư tự do xã Đắk NDót, huyện Đắk Mil (Đắk Nông).

- Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai Dự án xây dựng Khu du lịch Tam Đảo 2. Hỗ trợ vận động vốn ODA, vốn TPCP cho một số dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm Ung bướu; Dự án chống biến đổi khí hậu và cải thiện môi trường Vĩnh Phúc; Dự án xanh thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

- Cho phép địa phương có năng lực và kinh nghiệm được huy động vốn bằng 1,5 lần tổng ngân sách đầu tư của địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng (Hà Nội)

2. Bộ Tài chính:

- Hỗ trợ phần hụt thu của địa phương từ Ngân sách Trung ương do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 (Tây Ninh, Bến Tre, Lâm Đồng, Cà Mau).

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 (Quảng Trị, Bình Phước).

- Cho phép tỉnh giữ lại 2 Tổng công ty nhà nước là Becamex và Thanh Lệ; giữ lại số tiền thu được từ cổ phần hóa DNNN để bổ sung vốn điều lệ cho hai Tổng công ty này (Bình Dương).

- Tăng mức Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg về khám, chữa bệnh cho người nghèo (Bắc Kạn).

- Xem xét việc giao chỉ tiêu thu thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu quá cao gây ảnh hưởng tới các địa phương. Xem xét cho các doanh nghiệp được miễn số tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất (Vĩnh Phúc).

3. Bộ Công thương

- Bổ sung quy hoạch xây dựng nhà máy DAP số 3. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và sớm khởi công Nhà máy luyện đồng tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Lào Cai).

- Về cơ chế hỗ trợ giá điện cho các dự án đầu tư vào Ninh Thuận được hưởng chính sách giá điện thấp hơn từ 10 - 20% so với giá quy định hiện hành (Ninh Thuận).

4. Bộ Giao thông vận tải

- Sớm báo cáo Quốc hội phê duyệt dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai).

- Đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91B và Quốc lộ 80 (Cần Thơ).

- Sớm hoàn thành 2 gói thầu 74km đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đảm bảo thông xe vào quý 3/2014; phối hợp chặt chẽ với địa phương giải quyết những vấn đề vướng mắc, kiến nghị của nhân dân liên quan đến việc thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đường cao tốc (Lào Cai).

- Hợp lý hóa vị trí đặt trạm cân, tăng cường biên chế cân xe để quản lý tình trạng xe quá tải (Cao Bằng).

- Tăng tỷ lệ chia cho tỉnh Bình Dương từ 10% đến 35% trong quỹ bảo trì đường bộ theo đúng quy định của Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012. Sớm làm cầu Bình Lợi trên sông Sài Gòn và cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai (các tỉnh liên quan xin góp vốn để đẩy nhanh tiến độ) (Bình Dương).

- Sớm phê duyệt, triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 2A đoạn từ thành phố Vĩnh Yên đến cầu Việt Trì mới (Vĩnh Phúc).

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hỗ trợ di đời 400 hộ/3.000 nhân khẩu nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Hoàng Liên; có chế độ cho người dân (650 hộ) nằm trong vùng đệm Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai)

- Về chủ trương nạo vét khu neo đậu và luồng lạch cho tàu thuyền vào tránh trú bão trong khu vực 2 tuyến đê Đông và đê Tây (Bình Thuận).

- Bổ sung tỉnh Tiền Giang vào quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 (Tiền Giang).

- Về chủ trương tiếp tục triển khai Dự án Quy hoạch ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực giai đoạn II, nhằm tiếp tục tái lập thêm 02 Bon Bu Prâng, Bon Bu Krắc và đầu tư cơ sở hạ tầng cho 03 đội thuộc lực lượng công nhân quốc phòng của Trung đoàn 726 thành 3 thôn (thôn 4, 5, 7). Về đề nghị lập 3 dự án mới ổn định dân di cư tự do tại 3 huyện với tổng kinh phí 330 tỷ đồng (huyện Đắk Glong, huyện Đắk Rlấp, huyện Đắk Song) (Đắk Nông).

6. Bộ Y tế

- Sớm khởi công xây dựng 05 bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối hiện đại (Đà Nẵng).

- Đưa dự án Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận vào nhóm ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2014 - 2015 theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 11/3/2014; xem xét, hỗ trợ cho tỉnh 65 tỷ đồng để thanh toán nợ và triển khai các hạng mục còn lại (Bình Thuận).

- Bổ sung 6 huyện 30a vào vùng quy hoạch phát triển cây dược liệu (Hà Giang).

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn cho phép UBND chủ động xử lý các vấn đề liên quan thu hồi đất cho các dự án phát triển KTXH và báo cáo lại HĐND (Lào Cai).

8. Bộ Quốc phòng

- Sớm triển khai dự án đường Tuần tra biên giới đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh (Tây Ninh), vốn cho đường tuần tra biên giới (Điện Biên).

- Hỗ trợ nguồn vốn, bổ sung Dự án đóng mới tàu chở khách tuyến đường Phan Thiết - Phú Quý vào Chương trình Biển Đông - Hải đảo giai đoạn 2014- 2015 (Bình Thuận).

9. Bộ Khoa học và Công nghệ: Xây dựng đề án về cá tra và lúa gạo thực hiện Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 (An Giang).

10. Thanh tra Chính phủ: Sớm kết thúc 2 vụ khiếu kiện kéo dài (đất tập đoàn sản xuất và đất K22) (Bến Tre)./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5494/VPCP-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 22/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5494/VPCP-V.III

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240890