• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 5504/BGDĐT-VP năm 2013 chuẩn bị khai giảng năm học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 5504/BGDĐT-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5504/BGDĐT-VP
V/v chuẩn bị khai giảng năm học mới

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

Để chuẩn bị cho khai giảng năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Công tác chuẩn bị cho năm học mới

Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy/ Thành ủy, HĐND và UBND tỉnh/ thành phố (sau đây gọi chung là tỉnh) chỉ đạo các ngành, các cấp và toàn dân tích cực tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương; Ban hành quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014, Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương; chỉ đạo chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định, lạm thu dưới mọi hình thức.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học đảm bảo theo yêu cầu của các hoạt động dạy và học; bố trí đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các trường học; cung ứng đủ sách giáo khoa, giấy, vở cho học sinh; huy động học sinh đi học theo kế hoạch; quan tâm phát hiện và giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là con các đối tượng chính sách, học sinh khuyết tật, bảo đảm cho các em được hưởng đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước; xây dựng và tổ chức học nội quy nhà trường, hoạt động sinh hoạt tập thể trong tuần đầu năm học mới nhất là ở những lớp đầu cấp học; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013) và đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành đã tổng kết thành các hoạt động thường xuyên, hiệu quả trong các cơ sở giáo dục.

Xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng, báo cáo và mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai giảng để động viên các thầy cô giáo, các em học sinh, nhất là tại các trường còn nhiều khó khăn; Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của địa phương trong mọi công việc chuẩn bị cho năm học mới nhằm tạo được sự đồng thuận trong xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục ở địa phương. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng để có sự chỉ đạo, lãnh đạo và sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời.

Chỉ đạo việc tổ chức Lễ khai giảng năm học, gồm phần "lễ" trang trọng và phần "hội" vui tươi, nhằm tạo tâm lý phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới của các thầy cô giáo, các em học sinh, đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. Các hoạt động của buổi lễ được tổ chức linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, có tác dụng thiết thực, tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày hội đối với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, tránh phô trương, hình thức.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động tựu trường, công tác chuẩn bị, tổ chức ngày Khai giảng năm học 2013-2014, ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường.

2. Báo cáo nhanh đầu năm học

Báo cáo nhanh công tác chuẩn bị cho năm học mới và kế hoạch tổ chức khai giảng của địa phương gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/8/2013 (và gửi file theo địa chỉ email: phongtonghop@moet.edu.vn), gồm các nội dung sau:

a) Các văn bản chỉ đạo của địa phương về giáo dục và đào tạo đã được ban hành.

b) Mạng lưới, quy mô giáo dục các cấp học ở địa phương: số lượng trường, lớp, học sinh (thống kê cụ thể ở từng hệ công lập, dân lập).

c) Tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở các cấp học; tỷ lệ học sinh tuyển đầu cấp học, đề nghị thống kê cụ thể ở từng hệ công lập, dân lập.

d) Tình hình đội ngũ giáo viên các cấp học cho năm học mới.

e) Tình hình cơ sở vật chất trường lớp, nhà công vụ giáo viên.

f) Tình hình cung ứng sách giáo khoa, thiết bị dạy học.

g) Tình hình tổ chức tựu trường, xây dựng kế hoạch khai giảng năm học.

h) Thống kê học sinh bỏ học sau kỳ nghỉ hè, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đưa các em trở lại trường, đặc biệt đối với các em ở lứa tuổi phổ cập tiểu học và THCS (thống kê cụ thể ở từng cấp học, hệ công lập, dân lập).

Nhận được Công văn này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5504/BGDĐT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 08/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5504/BGDĐT-VP

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203943