• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 5504/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế giá trị gia tăng đối với thịt gà, thịt heo xay đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5504/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5504/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với thịt gà, thịt heo xay đông lạnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7754/HQHP-TXNK ngày 10/9/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng thịt gà, thịt heo xay đông lạnh nhập khẩu (bản phô tô đính kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 7754/HQHP-TXNK ngày 10/9/2013, Cục Hải quan TP. Hải Phòng có nêu việc áp dụng không thống nhất thuế GTGT mặt hàng thịt gà, thịt heo xay đông lạnh tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Do đó, để có cơ sở xem xét, hướng dẫn thực hiện thống nhất, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể những trường hợp phát sinh như tại công văn số 7754/HQHP-TXNK nêu trên đồng thời nêu lý do, cơ sở áp dụng chính sách thuế GTGT tại đơn vị và đề xuất xử lý đảm bảo thực hiện thống nhất đúng quy định trên toàn quốc.

Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 24/9/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5504/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 18/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5504/TCHQ-TXNK

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207642