• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật doanh nghiệp

 

Công văn 5507/BKHĐT-PC năm 2018 hướng dẫn vấn đề liên quan đến Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 5507/BKHĐT-PC
Bản Tiếng Việt

B KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5507/BKHĐT-PC
V/v hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH IPIC
(Phòng 401 - Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời văn thư số 296/CV-IPIC ngày 29/6/2018 của Công ty về một số vấn đề liên quan đến Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Đầu tư, nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Luật Đầu tư, nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên và các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện.

Ngoài ra, văn thư của Công ty không gửi kèm các tài liệu liên quan nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư không có căn cứ để có ý kiến về hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, kế thừa thực hiện dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư trong nước mua lại toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty 100% vốn nước ngoài và đã thực hiện điều chỉnh đăng ký kinh doanh sang công ty 100% trong nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công ty tham khảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTNN
;
- Lưu VP, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Điều 24. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
...
4. Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5507/BKHĐT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 13/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5507/BKHĐT-PC

399

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
395224