• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Đạo đức nhà giáo

 

Công văn 551/NGCBQLGD-HCTH năm 2018 về xử lý vi phạm đạo đức nhà giáo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành

Tải về Công văn 551/NGCBQLGD-HCTH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/NGCBQLGD-HCTH
V/v xử lý vi phạm đạo đức nhà giáo

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng

Ngày 05/4/2018 một số báo chí phản ánh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, trường tiu học An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng phạt học sinh bằng cách bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng. Vụ việc đã khiến dư luận hết sức bất bình đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo hết sức nghiêm trọng này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo u cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng chỉ đạo kim điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này, đồng thời báo cáo tình hình, sự việc, kết quả xử lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (qua email: cucngs@moet.gov.vn) chậm nhất 11h00 ngày 06 tháng 4 năm 2018.

Trân trng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (đ b/c),
- TT Ngu
yễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Cục tr
ưởng (đ b/c);
- Lưu: VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Kim Tự

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 551/NGCBQLGD-HCTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục   Người ký: Trần Kim Tự
Ngày ban hành: 05/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 551/NGCBQLGD-HCTH

461

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378940