• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5524/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại mặt hàng Dải plastic dẻo Sika waterbar V-25 do Malaysia sản xuất của Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5524/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5524/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Dải plastic dẻo Sika waterbar V-25 do Malaysia sản xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2366/HQHCM-TXNK ngày 09/7/2013 và công văn số 2570/HQHCM-TXNK ngày 29/7/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng Dải plastic dẻo dạng cuộn dùng trong xây dựng (Sika Waterbar), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính,

Căn cứ mô tả mặt hàng của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2366/HQHCM-TXNK ngày 09/7/2013,

Tham khảo Thông báo kết quả giám định số 0462/N3.12/TĐ ngày 27/12/2012 của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 và Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa số 273/PTPLHCM-NV ngày 28/01/2013 của Trung tâm PTPL HH XNK Chi nhánh tại tp. Hồ Chí Minh.

Mặt hàng dải plastic dẻo Sika waterbar V-25M (từ polyvinyl clorua), màu vàng, dạng cuộn (20m/cuộn), rộng 25cm, có 6 đường gân rãnh để chặn nước thấm qua khe co giãn trong kết cấu bêtông, hai bên rìa có lỗ, dùng trong xây dựng, do Malaysia sản xuất thuộc nhóm 39.20 "Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác". Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa, bộ hồ sơ hải quan, các tài liệu kèm theo và hướng dẫn nêu trên để phân loại mặt hàng vào mã số cụ thể theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, tp. (để th/h.);
- Lưu: VT, TXNK (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5524/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 19/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5524/TCHQ-TXNK

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207949