• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5529/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại linh kiện sản xuất, lắp ráp module màn hình dẹt do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5529/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5529/TCHQ-TXNK
V/v phân loại linh kiện sản xuất, lắp ráp module màn hình dẹt

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong quá trình xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc phân loại một số loại linh kiện dùng để sản xuất, lắp ráp module màn hình dẹt, trên cơ sở tham vấn ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 2781/BTTTT-CNTT ngày 28/7/2020; Ý kiến của Vụ Chính sách thuế (BTC) tại công văn ngày 29/7/2020.

Module màn hình dẹt là một cụm linh kiện có thể dùng để sản xuất nhiều loại thiết bị, sản phẩm khác nhau tùy vào mục đích. Trường hợp Module màn hình dẹt được lắp thêm bộ phận xử lý tín hiệu vô tuyến sẽ tạo ra tivi, trường hợp chỉ lắp bộ phận xử lý tín hiệu hiển thị sẽ tạo ra màn hình hiển thị (như màn hình máy tính, màn hình quảng cáo). Theo đó, về mặt đặc điểm kỹ thuật, công nghệ và trên thực tế thì khi ở dạng bộ phận độc lập thì từng linh kiện để lắp ráp thành module màn hình dẹt nói trên như: tấm màn hình dẹt tinh thể lỏng (tấm LCD), khung đỡ sau, thanh LED, các tấm phản xạ, khuếch xạ để dẫn truyền ánh sáng, khung cố định giữa, khung cố định trước không có sự phân biệt giữa dùng cho tivi hay màn hình hiển thị. Các linh kiện này theo bản chất cấu tạo, kỹ thuật phù hợp phân loại vào nhóm 85.29, mã số 8529.90.94 (theo quy tắc 1, 3c, 6).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để biết);
- Vụ Chính sách thuế - BTC (để biết);
- Vụ Pháp chế - BTC (để biết);
- Vụ HTQT - BTC (để biết);
- Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Cục KĐHQ (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5529/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 20/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5529/TCHQ-TXNK

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451208