• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 5532/BGDĐT-CTHSSV triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 5532/BGDĐT-CTHSSV
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5532/BGDĐT-CTHSSV
V/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục năm 2016 và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm triển khai các hoạt động hưởng ứng, cụ thể như sau:

1. Thời gian phát động và hưởng ứng: từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2016.

2. Chủ đề hưởng ứng: “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”.

3. Các hoạt động hưởng ứng

- Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường cần ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương triển khai các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

- Triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện truyền thông của nhà trường về Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và các văn bản quy phạm pháp luật khác, đặc biệt chú trọng truyền thông về chống kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS, về các biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV và lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên; truyền thông vận động đưa trẻ nhiễm HIV đến trường học hòa nhập với trẻ không nhiễm HIV và chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ nhiễm HIV.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS như Lễ ra quân phát động, Lễ mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (ngày 01 tháng 12 năm 2016) tại các địa phương, đơn vị vào thời điểm: Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và cần được tổ chức trước hoặc trong ngày mở đầu Tháng hành động (ngày 10/11/2016). Các cuộc mít tinh và diễu hành quần chúng nên được tổ chức vào thời điểm thuận lợi cho việc huy động cộng đồng tham gia và nhân Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (ngày 01 tháng 12 năm 2015). Ngoài mít tinh và diễu hành, có thể tổ chức các hoạt động phối hợp như toạ đàm, giao lưu về chủ đề HIV/AIDS, trưng bày, triển lãm, ca nhạc hoặc các sự kiện gây quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình phòng, chống HIV/AIDS và chống kỳ thị, phân biệt đối xử; đặc biệt các mô hình, can thiệp của người nhiễm HIV làm chủ trong phòng, chống HIV/AIDS và giúp nhau trong cuộc sống. Chú trọng đến những người dễ tổn thương, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới và hải đảo.

- Gặp mặt, sinh hoạt câu lạc bộ với những người nhiễm HIV, người dễ bị tổn thương với HIV; tuyên truyền vận động, hướng dẫn họ tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, tiếp tục thực hiện hành vi an toàn, tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị nhiễm HIV/AIDS.

- Huy động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích về công tác phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường.

4. Các thông điệp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 thực hiện theo những nội dung đính kèm công văn này.

Nhận được công văn này, yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tổ chức triển khai kịp thời và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12/2016 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38694029. E-mail: lvtuan@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Y tế (để biết);
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

PHỤ LỤC

KHẨU HIỆU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS NĂM 2016
(Kèm theo Công văn số 5532/BGDĐT-CTHSSV ngày 11 tháng 11 năm 2016)

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2016!

2. Hãy hành động vì “Mục tiêu 90-90-90 để hướng tới kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”!

3. Hãy xét nghiệm HIV sớm để bảo vệ chính mình và người thân!

4. Tiếp cận sớm các dịch vụ điều trị HIV/AIDS là quyền lợi của người nhiễm HIV!

5. Tham gia bảo hiểm y tế giúp người nhiễm HIV giảm gánh nặng chi phí điều trị!

6. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị liên tục suốt đời!

7. Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS là góp phần phòng, chống HIV/AIDS!

8. Hãy chia sẻ và chăm sóc người nhiễm HIV để giúp họ tiếp tục sống khỏe, sống có ích!

9. Phụ nữ mang thai cần đi tư vấn và xét nghiệm HIV trong 3 tháng đầu để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

10. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS!

11. Hãy dùng riêng bơm kim tiêm sạch để phòng tránh lây nhiễm HIV!

12. Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và gia đình!

13. Phòng, chống HIV/AIDS là bảo vệ chính bạn và gia đình bạn!

14. Người nghiện ma túy hãy đến các cơ sở điều trị Methadone để được khám và điều trị!

15. Điều trị ARV sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV cho người khác!

16. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016!

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5532/BGDĐT-CTHSSV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 11/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5532/BGDĐT-CTHSSV

439

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330468