• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5540/BCT-KHCN năm 2014 về miễn giảm kiểm tra thép theo quy định tại Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 5540/BCT-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5540/BCT-KHCN
V/v miễn giảm kiểm tra thép theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn

Bộ Công Thương nhận được công văn số 3358/BSR-TMDV ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn về việc đề nghị miễn áp dụng Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu đối với thép nhập khẩu phục vụ bảo dưỡng tổng thể lần 2 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Trên cơ sở công văn đề nghị của Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn về việc nhập khẩu một số tấm thép chịu nhiệt SS304H để thay phần thiết bị thu hồi chất xúc tác của cyclone thứ cấp tháp tái sinh xúc tác tầng 2 D-1503 bị hư hỏng nghiêm trọng (đã có báo cáo với Tập đoàn dầu khí), Bộ Công Thương xác nhận số sản phẩm tại Hợp đồng số 665-2014/HĐ/BSR-HOANG HA ngày 17 tháng 6 năm 2014, kèm theo vận đơn số 160/IAH/ 44561440 để nhập khẩu số sản phẩm thay thế là phù hợp với quy định tại điểm d Khoản 1 công văn số 4719/BCT-KHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc triển khai Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013. Sản phẩm được miễn kiểm tra theo quy định của Thông tư liên tịch. Công ty yêu cầu đơn vị đảm bảo chất lượng như đã cam kết trong Hợp đồng và trong Phiếu báo kết quả kiểm tra của nhà sản xuất.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Công Thương, đề nghị Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn triển khai thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Cao Quốc Hưng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ KHCN;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nguyễn Đình Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5540/BCT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Nguyễn Đình Hiệp
Ngày ban hành: 19/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5540/BCT-KHCN

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236849