• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật xuất nhập cảnh

 

Công văn 5550/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan đối với hành lý vượt định mức khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5550/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5550/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hành lý vượt định mức khi xuất cảnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao

Phúc đáp công văn số 0763/CV-LS-QHLS ngày 26/03/2014 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc đề nghị cung cấp thông tin, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đ đảm bảo công tác quản lý, tạo điều kiện thuận li cho khách mang hàng hóa, hành lý khi xuất cảnh, cũng như thu hút khách du lịch đến Việt Nam, đồng thời chấn chỉnh thái độ của công chức Hải quan thực thi, ngày 02/6/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 7260/BTC-TCHQ hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có sân bay quốc tế về thủ tục đối với hàng hóa mang theo người xuất cảnh (gửi kèm công văn số 7260/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính).

2. Hiện tại các sân bay quốc tế có niêm yết trên bảng tên, chức danh, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Đội thủ tục hành lý xuất, hành lý nhập thuộc Chi cục Hải quan sân bay quốc tế ngay tại khu vực làm thủ tục. Trường hợp có bất kỳ yêu cầu không đúng của công chức Hải quan thực thi nhiệm vụ đ nghị người xuất cảnh, nhập cảnh gọi điện thoại đường dây nóng phản ánh và được giải quyết kịp thời.

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Cục Lãnh Sự trao đi với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaixia./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5550/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5550/TCHQ-GSQL

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278895