• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5552/TCHQ-GSQL năm 2015 xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan của cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5552/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5552/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan của cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai.
(đ/c: số 54 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Trả lời công văn số 27/CV ngày 18/5/2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lào Cai trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tại công văn số 929/HQLC-NV ngày 05/6/2015 và công văn số 963/HQLC-NV ngày 10/6/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty xuất nhập khẩu Lào Cai (hiện nay là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lào Cai) đã triển khai thực hiện kinh doanh bán hàng miễn thuế theo công văn số 11304/TM-XNK ngày 23/10/1996 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) từ năm 1996 đến nay.

Hiện tại Công ty đã bổ sung lắp đặt camera giám sát, phần mềm nối mạng với cơ quan hải quan đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính. Công ty được tiếp tục thực hiện kinh doanh bán hàng miễn thuế theo quy định không cần bổ sung văn bản để được xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Lào Cai (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5552/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5552/TCHQ-GSQL

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278896