• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai

 

Công văn 5576/BGDĐT-VP năm 2017 về khắc phục hậu quả sau lũ lụt để đảm bảo kế hoạch dạy học năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 5576/BGDĐT-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5576/BGDĐT-VP
V/v khắc phục hậu quả sau lũ lụt để đảm bảo kế hoạch dạy học năm học 2017-2018

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, các địa phương phải đảm bảo kế hoạch dạy học và kiểm tra sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 theo đúng các văn bản trên và các công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên.

Tuy nhiên thời gian vừa qua, bão, lũ lụt đã gây ra nhiều thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân tại một số tỉnh, thành phố, trong đó có việc dạy và học của giáo viên và học sinh; việc thực hiện chương trình giáo dục trong học kỳ I của một số cơ sở giáo dục thuộc khu vực này bị chậm so với tiến độ chung.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc dạy học, ôn tập và kiểm tra học kỳ I của giáo viên và học sinh trong khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt, Bộ GDĐT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hỗ trợ kinh phí để khắc phục cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bị hư hỏng và vệ sinh môi trường sau lũ lụt; chỉ đạo sở GDĐT căn cứ vào tình hình cụ thể, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, nhất là việc ôn tập và kiểm tra học kỳ I phù hợp với điều kiện của các địa phương và cơ sở giáo dục.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ, số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: phongtonghop@moet.gov.vn) để phối hợp xử lý kịp thời.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở GDĐT các tỉnh, thành phố;
-
Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT,
TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5576/BGDĐT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 24/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5576/BGDĐT-VP

341

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368197