• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 5595/QLD-KD năm 2020 về xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19 do Cục Quản lý dược ban hành

Tải về Công văn 5595/QLD-KD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5595/QLD-KD
V/v xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Ngày 30/4/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3438/VPCP-KGVX gửi các Bộ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với một số kiến nghị của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong đó có nội dung: “Đồng ý xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị COVID-19 đã tạm dừng xuất khu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 153/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc đáp ứng đủ cho nhu cầu phòng chng dịch.”, Cục Quản lý Dược thông báo:

Các đơn vị tiếp tục thực hiện xuất khẩu thuốc phòng, chống COVID-19 kể từ ngày ban hành công văn này. Công văn này thay thế Công văn số 4162/QLD-KD ngày 15/04/2020 của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bí thư BCS Đảng BYT (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- Bộ Công Thương (để biết);
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính (để p/h
triển khai);
- Cục KCB, Cục YTDP, VPB (để p/h);
- SYT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT, ĐKT, KD.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5595/QLD-KD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành: 05/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5595/QLD-KD

540

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441743