• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 55959/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng chứng từ quyết toán tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 55959/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55959/CT-TTHT
V/v sử dụng chứng từ quyết toán tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(Đ/c: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội - MST: 0103127953)

Trả lời công văn số 336/VP-KT đề ngày 29/05/2020 của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 71937/CT-TTHT ngày 29/10/2018 trả lời về việc lập hóa đơn dịch vụ hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã có công văn số 2315/BHXH- KHTC ngày 01/8/2018 trả lời Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hóa đơn, chứng từ khi thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đề nghị Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu các quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra số 4 và Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội để được hướng dẫn chi tiết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng TKT4;
- Phòng DTPC;
-
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 55959/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 23/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 55959/CT-TTHT

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446062