• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5619/VPCP-KTTH năm 2014 không thí điểm áp dụng Quyết định 72/2013/QĐ-TTg đối với cửa khẩu Chi Ma do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5619/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5619/VPCP-KTTH
V/v không thí điểm áp dụng Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg đối với cửa khẩu Chi Ma

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 8596/BTC-CST ngày 26 tháng 6 năm 2014 về việc thí điểm áp dụng Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 8596/BTC-CST nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quang Thắng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.III; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5619/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5619/VPCP-KTTH

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241214