• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 562/GSQL-GQ1 năm 2013 hướng dẫn trích giấy phép nhập khẩu hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 562/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/GSQL-GQ1
V/v Hướng dẫn trích giấy phép nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO
(Đ/c: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam)

Trả lời công văn số 170/CV-CFG ngày 15/06/2013 của Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO về đề nghị hướng dẫn trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi làm thủ tục hải quan cho mặt hàng săm lốp ô tô đã qua sử dụng với số lượng lớn, nhập khẩu tại nhiều Chi cục Hải quan khác nhau, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

a. Thẩm quyền cấp Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu:

Theo hướng dẫn tại công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12/1/2012 của Tổng cục Hải quan thì:

- Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên của Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu cấp;

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở đóng căn cứ vào Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu và Đơn xin trích giấy phép của Doanh nghiệp để xác nhận vào đơn xin trích Giấy phép và ghi trừ lùi số lượng, trị giá vào Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nơi cấp Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Phiếu trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu không cùng Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Mục đích cho phép Cục Hải quan nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở có thẩm quyền cấp Phiếu trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu thời gian đi lại, phát sinh chi phí không cần thiết cho Doanh nghiệp; cho phép Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên tại địa điểm thuận lợi nhất là nơi đóng trụ sở. Tránh trường hợp Doanh nghiệp không mở tờ khai nhưng vẫn phải quay lại Cục Hải quan nơi được cấp Phiếu theo dõi ban đầu để xin cấp Phiếu trích giấy phép.

b. Thời hạn hiệu lực của Phiếu trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu:

Căn cứ hướng dẫn tại tiết e.5, khoản 2, Điều 11 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và công văn số 170/TCHQ-GSQL thì mục đích cho phép sử dụng Phiếu trích Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu là giải pháp quản lý của cơ quan Hải quan khi phát sinh trường hợp Doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo Giấy phép tại nhiều cửa khẩu khác nhau tại cùng một thời điểm nên không thể đồng thời xuất trình bản chính Giấy phép, Phiếu trích Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực 07 ngày, không có giá trị ngang như Giấy phép và không sử dụng thay thế Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.Trường hợp của Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO, vướng mắc nêu tại công văn số 170/CV-CFG chưa rõ ràng, đề nghị Công ty nêu cụ thể vướng mắc trong thời gian qua và đề xuất đối với trường hợp cụ thể để Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn thực hiện./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Điều 11. Hồ sơ hải quan
...
2. Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan, gồm các chứng từ sau:
...
e.5) Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: nộp 01 bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc bản sao khi nhập khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu, lập phiếu theo dõi trừ lùi;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 562/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 21/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 562/GSQL-GQ1

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195781