• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5620/TCHQ-VP năm 2015 thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với xuất khẩu vải thiều do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5620/TCHQ-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5620/TCHQ-VP
V/v thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với xuất khẩu vải thiều

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu vi thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị triển khai một s nội dung sau:

1. Tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu vi thiều, bố trí cán bộ công chức làm thủ tục ngoài giờ để hỗ trợ doanh nghiệp khi có đề nghị.

2. Không thu bất cứ khoản thu nào ngoài phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về những đơn vị, cá nhân gây phiền hà, sách nhiễu, không tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu vi thiều.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, VP

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5620/TCHQ-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 19/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5620/TCHQ-VP

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278845