• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật sở hữu trí tuệ


Văn bản pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả

 

Công văn 563/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc liên quan đến quyền tác giả do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 563/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc liên quan đến quyền tác giả

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Philip Rang.
(146 Bis/4 Nguyễn Văn Thủ, P. Đao Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được bản sao gửi Đơn kiện sự xâm phạm bản quyền tác giả gửi Tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tòa xét xử vụ kiện dân sự đề ngày 21/12/2018 của ông Philip Rang. Theo đó, tại điểm 6 nội dung yêu cầu bồi thường dân sự có đề cập đến “Thuế Việt Nam”, trong đó ông có đề nghị Hải quan Việt Nam tịch thu các sản phẩm được cho là đang xâm phạm bản quyền và đề nghị thu hộ số tiền 17.800.000 đồng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ Điều 12 Luật Hải quan quy định về nhiệm vụ của cơ quan hải quan, và Điều 216 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thì cơ quan hải quan thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp đối tượng bị xem xét xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không phải là hàng hóa hoặc là hàng hóa nhưng không phải là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hải quan và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hải quan.

2/ Đối với đề nghị thu hộ: Cơ quan hải quan không có chức năng thu hộ, vì vậy đề nghị ông nghiên cứu quy định hiện hành về nội dung ông đang gặp vướng mắc để có văn bản đề nghị với cơ quan có thẩm quyền phù hợp.

3/ Trường hợp có yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đề nghị ông nghiên cứu và nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 4089/GSQL-GQ4 ngày 19/12/2018 của Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để ông Philip Rang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn;
(để b/c)
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 12. Nhiệm vụ của Hải quan

Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 216. Biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

1. Các biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ bao gồm:

a) Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

b) Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.2. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính.

3. Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp được tiến hành theo đề nghị của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông tin để thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan.

4. Trong quá trình thực hiện biện pháp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, nếu phát hiện hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 của Luật này thì cơ quan hải quan có quyền và có trách nhiệm áp dụng biện pháp hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 214 và Điều 215 của Luật này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 563/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 24/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 563/TCHQ-GSQL

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406173