• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 5634/VPCP-KTTH năm 2014 về chi trả chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5634/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5634/VPCP-KTTH
V/v chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xét báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 2405/BC-BHXH ngày 03 tháng 7 năm 2014 về tình hình thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra và đánh giá thực chất kết quả việc thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên phạm vi cả nước, trên cơ sở đó khẩn trương có giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác chi trả để tạo sự hài lòng và đồng tình của người dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong quý III năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, các Vụ: KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5634/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5634/VPCP-KTTH

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241215