• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


Văn bản pháp luật về Chứng thực hợp đồng

 

Công văn 5640/HTQTCT-CT năm 2015 trả lời nghiệp vụ chứng thực về lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Tải về Công văn 5640/HTQTCT-CT
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
CỤC H TỊCH, QUỐC TỊCH, CHNG THC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5640/HTQTCT-CT
V/v trả lời nghiệp vụ chứng thực

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tư pháp Tuyên Quang

Trả lời công văn số 922/STP-XD&KTVB ngày 7/10/2015 của Sở Tư pháp Tuyên Quang về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định về lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP , Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định: “Các cá nhân, hộ gia đình vay vn tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này không phải nộp các lệ phí sau: Lệ phí chứng thực hợp đng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng...”. Theo đó, đề nghị các địa phương không thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch thế chấp tài sản đối với các cá nhân, hộ gia đình kể từ ngày 25/7/2015 (ngày Nghị định này có hiệu lực).

Ngày 12/10/2015, liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP (có hiệu lực thi hành từ 30/11/2015) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đng, giao dịch cũng tiếp tục khng định tinh thần nêu trên. Tại, khoản 2 Điều 2 của Thông tư liên tịch này cũng quy định: “Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng đ phục vụ phát trin nông nghiệp nông thôn theo quy định tại Nghị định s 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì không phi nộp lệ phí chng thực hợp đồng thế chấp tài sản”. Mặc dù Thông tư liên tịch không nhắc đến thời điểm có hiệu lực của quy định nói trên, nhưng tinh thần được hiu là kể từ ngày 25/7/2015 các địa phương không thu lệ phí chứng thực đối với các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

Đề nghị Sở Tư pháp triển khai thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Vụ PL Dân sự kinh tế (đ
biết);
- Lưu: VT (Hng).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Điều 9. Cơ chế bảo đảm tiền vay
...

4. Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này không phải nộp các lệ phí sau: Lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng; Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Cơ chế bảo đảm tiền vay
...

4. Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này không phải nộp các lệ phí sau: Lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng; Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

1. Cho vay các chi phí phát sinh phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ.

2. Cho vay phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại và cung ứng các dịch vụ trên địa bàn nông thôn.

3. Cho vay để sản xuất giống trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, trồng rừng và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ quá trình sản xuất nông nghiệp.

4. Cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn.

5. Cho vay phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

6. Cho vay các nhu cầu phục vụ đời sống của cư dân trên địa bàn nông thôn.

7. Cho vay theo các chương trình kinh tế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng áp dụng
...

2. Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì không phải nộp lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5640/HTQTCT-CT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực   Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 02/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Công văn 5640/HTQTCT-CT đã căn cứ Khoản 4 Điều 9 Nghị định 55/2015/NĐ-CP để đề nghị các địa phương không thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch thế chấp tài sản đối với các cá nhân, hộ gia đình kể từ ngày 25/7/2015.

 

Từ khóa: Công văn 5640/HTQTCT-CT

2.191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297954