• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Tổ chức phi chính phủ

 

Công văn 5644/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý thuế hàng nhập khẩu cho Tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5644/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5644/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng NK cho các Tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh thành phố.

Trong thời gian qua, có phát sinh vướng mắc về việc xử lý miễn thuế đối với hàng nhập khẩu của một số văn phòng đại diện của các Tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam trong đó có xe ô tô nhập khẩu. Để việc xử lý được thống nhất, đúng quy định, Tng cục Hải quan đang trao đi với một số cơ quan liên quan.

Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chưa giải quyết miễn thuế đối với các trường hợp nhập khẩu hàng hóa của các văn phòng đại diện của các Tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam. Trường hợp, có vướng mắc đề nghị các Cục Hải quan tỉnh thành phố có văn bản báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan các tỉnh thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát Quản lý (để biết);

- Lưu: VT, TXNK (5b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5644/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5644/TCHQ-TXNK

388

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
315081