• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 5646/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Hakuhodo Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 5646/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5646/BKHĐT-ĐTNN
V/v điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH Hakuhodo Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạchĐầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5588/SKHĐT-ĐKĐT ngày 16/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo về việc điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH Hakuhodo Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh bổ sung:

- Mục tiêu: “dịch vụ tổ chức sự kiện” không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực Nhà đầu tư đăng ký thực hiện không thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế theo Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

- Công ty thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không gắn với việc thành lập cơ sở bán lẻ) các nhóm hàng thực phẩm, mỹ phẩm, dệt may, plastic, đồ dùng nhà bếp, điện gia dụng, điện tử, viễn thông, phương tiện đi lại và văn phòng phẩm (mã HS nêu trong hồ sơ dự án) là không trái với quy định và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Với các mục tiêu nêu trên, đề nghị căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

2. Các vấn đề khác của Dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Sở tham khảo và trình UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐ ĐT;
- Lưu: VT, ĐTNN(M5)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5646/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 26/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5646/BKHĐT-ĐTNN

295

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268997