• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5665/CT-TTHT năm 2013 chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 5665/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5665/CT–TTHT
V/v chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 20 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Xây dựng Quế Hoa
Đ/chỉ: 10C1, KP1, KBT Thạnh Xuân, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM
MST: 0309865873

Trả lời văn bản số QH/18/07 ngày 18/07/2013 của Công ty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”;

Căn cứ Khoản 2.10 Phụ Lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán”.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty thực hiện ký hợp đồng xây dựng với Công ty cổ phẩn quốc tế MeKong (Công ty MeKong) để thực hiện các công trình xây dựng và đã lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo tiến độ phần việc công trình xây dựng đã hoàn thành bàn giao theo các hợp đồng của hợp đồng số MK/QH/VRB2011-0013, MK/QH/VRB2012-0032 và MK/QH/VRB 2012-0033 là đúng quy định nêu trên. Việc Công ty MeKong đề nghị hủy hóa đơn để lập lại hóa đơn mới do các hóa đơn Công ty lập trước đây đã quá hạn kê khai khấu trừ là không đúng quy định. Đối với chi phí đầu vào phát sinh phải trả cho các nhà thầu phụ thi công công trình nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 2;
- P.PC;
- Web;
- Lưu (HC, TTHT).
1839-222652/13-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5665/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5665/CT-TTHT

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207085