• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Công văn 570/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân cho lao động người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 570/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN cho lao động người nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1712029/CV-FHS ngày 12/12/2017 của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty FHS) về chính sách thuế Thu nhập cá nhân cho lao động người nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn 1712029/CV-FHS nêu trên thì hàng năm có một lượng lớn cá nhân người nước ngoài đến làm việc tại Công ty FHS. Tuy nhiên, Công ty FHS chỉ đưa ra tình huống để hỏi về việc áp dụng chính sách cho một trường hợp.

Vấn đề Công ty FHS hỏi Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 2076/CT-TTHT ngày 07/11/2017 trả lời Công ty về vấn đề này. Đề nghị Công ty FHS căn cứ vào quy định hiện hành và tình hình thực tế của đơn vị mình để liên hệ với Cục Thuế tnh Hà Tĩnh để được hướng dẫn cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh báo cáo vướng mắc về Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty FHS được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế t
nh Hà Tĩnh;
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 570/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 570/TCT-TNCN

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376748