• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 5703/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa và xác định thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 5703/TXNK-PL
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5703/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa và xác định thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Hợp Tác Xã Ngân Hà.
(Thôn Quàn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương)

Cục Thuế xuất nhập khẩu- Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/2019CV ngày 06/06/2019 của Hợp tác xã Ngân Hà vướng mắc phân loại và xác định đối tượng không chịu thuế GTGT đối với mặt hàng máy quạt nước sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. Qua xem xét, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về phân loại

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định về phân loại hàng hóa: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Do thông tin của Công ty cung cấp chưa đầy đủ nên cơ quan Hải quan không có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt hàng.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, nghiên cứu các quy định sau để xác định mã số phù hợp:

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Mô tả và cấu trúc nhóm 84.14 “Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc”.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về thuế GTGT

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/09/2015 của Bộ Tài Chính thì các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm: máy quạt nước; máy sục khí; máy tự động cho cá, tôm ăn sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Hợp tác xã Ngân Hà đối chiếu đặc tính kỹ thuật, công dụng của hàng hóa nhập khẩu với hướng dẫn nêu tại công văn nêu trên để làm cơ sở áp dụng thuế GTGT.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Hợp Tác Xã Ngân Hà biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, PL-My (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5703/TXNK-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 28/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5703/TXNK-PL

302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
420049