• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 5706/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 5706/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5706/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Mắt Bão.
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Building, công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12.
Mã số thuế: 0302712571.

Trả lời văn bản số 0105/18-MB ngày 01/05/2018 của Công ty về thuế nhà thầu; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Khoản 2.a Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu) quy định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập bản quyền là 10%.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng với Logicboxes (Hoa Kỳ) để được cấp phép sử dụng phần mềm OderBox thì khi thanh toán phí (phí đăng ký ban đầu và phí gia hạn hàng năm) cho Logicboxes; Công ty có trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế nhà thầu, cụ thể như sau:

- Thuế GTGT: sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x 10 %.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Lưu: VT, TTHT.
896-8026974/2018tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5706/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 14/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5706/CT-TTHT

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393422