• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 57125/CT-TTHT năm 2017 về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 57125/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57125/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Ông Trần Thái Quang
(Đ/c: 45 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản của Ông Trn Thái Quang (đề ngày 10/4/2017 và ngày 29/5/2017) về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN.

Nội dung vướng mắc của Ông đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại công văn số 2709/TCT-TNCN ngày 21/6/2017.

Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm bản chụp công văn số 2709/TCT-TNCN ngày 21/6/2017 của Tổng cục Thuế để Ông Trn Thái Quang được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Thuế TNCN;
- Phòng Kiểm tra nội bộ;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57125/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 57125/CT-TTHT

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361940