• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Chứng thực chữ ký

 

Công văn 5719/VPCP-V.I năm 2017 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5719/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5719/VPCP-V.I
V/v phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số (sao đơn gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN PCN Lê Mạnh Hà;
- Vụ ĐMDN, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), Toàn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5719/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 02/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5719/VPCP-V.I

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
351044