• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5736/TCHQ-TXNK năm 2020 về nhập khẩu máy thở để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5736/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5736/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu máy thở

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Văn Lang HealthCare.
(136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20/CV-VLH ngày 21/8/2020 của Công ty TNHH Văn Lang HealthCare đề nghị xác nhận 2000 máy thở Eliciae MV20 nhập khẩu để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ, Bộ Y tế phòng chống dịch Covid-19 thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xử lý thuế đối với 2000 máy thở Eliciae MV20 do Công ty TNHH Văn Lang HealthCare nhập khẩu để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ, Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5583/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020 trả lời Công ty (đính kèm).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, việc Công ty thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc về việc tài trợ, viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ, Bộ Y tế 2000 máy thở để phòng chống dịch Covid19 trong cả nước là một hoạt động mang tính nhân đạo, cần thiết và cấp bách để phục vụ cộng đồng. Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid 19 ngày 27/8/2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nội dung cuộc họp đã được phát trên chương trình thời sự của VTV1 lúc 19h ngày 27/8/2020 của Đài truyền hình Việt Nam) thì Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau “Thủ tướng cũng đồng ý, các doanh nghiệp tặng máy thở cho ngành y tế để điều trị các bệnh nhân Covid19 sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ thuế”.

Trước mắt để phục vụ khẩn cấp hoạt động phòng chống dịch Covid19, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH Văn Lang HealthCare được giải phóng lô hàng 2000 máy thở Eliciae MV20 nhập khẩu để phục vụ yêu cầu khắc phục hậu quả của dịch bệnh. Công ty chưa phải thực hiện nghĩa vụ về thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng 2000 máy thở nêu trên với điều kiện Công ty TNHH Văn Lang HealthCare có văn bản cam kết gửi cơ quan hải quan nơi Công ty làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ lô hàng 2000 máy thở Eliciae MV20 nêu trên sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế theo quyết định cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (nơi Công ty làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ lô hàng 2000 máy thở Eliciae MV20) làm thủ tục giải phóng lô hàng 2000 máy thở Eliciae MV20 nêu trên để Công ty kịp thời giao cho Bộ Y tế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Văn Lang HealthCare được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế-BTC, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Tổng cục Thuế (để biết);
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-CST (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5736/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 28/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5736/TCHQ-TXNK

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452792