• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải


 

Công văn 5751/TCT-CS năm 2017 về thuế tài nguyên đối với cát nạo vét luồng cảng biển do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5751/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5751/TCT-CS
V/v: thuế tài nguyên đối với cát nạo vét luồng cảng biển

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1065/CT-KK&KTT ngày 15/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách thuế tài nguyên đối với cát nhiễm mặn thu được từ hoạt động nạo vét luồng vào cảng biển Khu kinh tế Dung Quất dùng san lấp mặt bằng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 6, Điều 9 Luật Thuế tài nguyên quy định:

"6. Miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều".

- Tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên quy định:

"15. Miễn thuế tài nguyên đối với đất do tổ chức, cá nhân được giao, được thuê khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh quân sự, đê điều. Đất khai thác và sử dụng tại chỗ được miễn thuế tại điểm này bao gồm cả cát, đá sỏi có lẫn trong đất nhưng không xác định được cụ thể từng chất và được sử dụng ở dạng thô để san lấp, xây dựng công trình; Trường hợp vận chuyển đi nơi khác để sử dụng hoặc bán thì phải nộp thuế tài nguyên theo quy định."

Căn cứ quy định nêu trên, việc miễn thuế tài nguyên áp dụng đối với đất do tổ chức, cá nhân được giao, được thuê khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê. Vì vậy, trường hợp Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi, năm 2014 được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thuê đất để xây dựng bến chuyên phục dùng sử dụng chung Khu Kinh tê Dung Quất, phê duyệt khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn tại dự án luồng vào cảng chuyên dùng Khu kinh tế Dung Quất để làm vật liệu san lấp mặt bằng bến cảng thì phải khai, nộp thuế tài nguyên đối với sản lượng cát thu được từ hoạt động nạo vét luồng vào cảng dùng để san lấp bến cảng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tu
ấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CH
ÍNH SÁCH
Lưu Đ
ức Huy

 

 

 

 

Điều 9. Miễn, giảm thuế
...
6. Miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Miễn thuế tài nguyên

Các trường hợp được miễn thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật thuế tài nguyên và Điều 6, Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, bao gồm:
...
5. Miễn thuế tài nguyên đối với đất do tổ chức, cá nhân được giao, được thuê khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều.

Đất khai thác và sử dụng tại chỗ được miễn thuế tại điểm này bao gồm cả cát, đá, sỏi có lẫn trong đất nhưng không xác định được cụ thể từng chất và được sử dụng ở dạng thô để san lấp, xây dựng công trình; Trường hợp vận chuyển đi nơi khác để sử dụng hoặc bán thì phải nộp thuế tài nguyên theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5751/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 15/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5751/TCT-CS

335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373678