• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 5765/BKHĐT-PC năm 2020 về gia nhập Công ước Washington năm 1965 (Công ước ICSID) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 5765/BKHĐT-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5765/BKHĐT-PC
V/v gia nhập Công ước ICSID

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phụng Nghi
(Đ/c 221 Trần Nhân Tông, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 1292/PC-VPCP ngày 12/08/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Phụng Nghi về việc gia nhập Công ước Washington năm 1965 về giải quyết tranh chấp đầu tư giữa Nhà nước và công dân của Nhà nước khác (Công ước ICSID). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Công ước ICSID có nội dung phức tạp, cần đánh giá tác động tổng thể của việc gia nhập Công ước đến quyền, lợi ích của Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật. Việc thực hiện Công ước đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức hệ thống hành chính, tư pháp để tạo cơ sở pháp lý cho việc công nhận và cho thi hành phán quyết theo quy định của Công ước.

Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục nghiên cứu để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét việc gia nhập Công ước theo lộ trình thích hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công ty tham khảo./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- VPCP;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Trần Hào Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5765/BKHĐT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Trần Hào Hùng
Ngày ban hành: 01/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5765/BKHĐT-PC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452464