• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 5767/TCT-CS năm 2014 đề nghị báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5767/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5767/TCT-CS
V/v: đề nghị báo cáo

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18/12/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1208/CV-CTY ngày 08/12/2014 của Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình về chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh (bản photocopy đính kèm).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, để có cơ sở xem xét trả lời theo quy định, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về các vấn đề liên quan như sau:

1. Việc hạch toán kế toán và tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình đối với khoản tiền Công ty trả hàng tháng cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cụ thể: Công ty xác định khoản tiền nêu trên là chi phí được trừ trước khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hay sử dụng lợi nhuận sau thuế của Công ty để chi trả?

2. Cơ sở, căn cứ liên quan để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế Quận 1 xác định khoản tiền Công ty trả hàng tháng cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là chi phí thuê mặt bằng như nêu tại công văn số 10416/CT-TTHT ngày 16/12/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 01/CCT-NCT ngày 02/01/2014 của Chi cục Thuế Quận 1.

Nội dung báo cáo bằng văn bản gửi Tổng cục Thuế trước ngày 26/12/2014. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5767/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5767/TCT-CS

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262262