• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5775/CT-TTHT năm 2013 thuế Thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 5775/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5775 /CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP CTCBIO Việt Nam
Địa chỉ: Lô I5-3a Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM
Mã số thuế: 0305309836

Trả lời văn bản ngày 09/08/2013 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, 4 Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định về đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng như sau:

“Người ngoài độ tuổi lao động, người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị khuyết tật không có khả năng lao động mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 điều này, bao gồm:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế.

- Cá nhân khác không nơi nuơng tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.”

Căn cứ quy định nêu trên bố mẹ ngoài độ tuổi lao động và anh trai trong độ tuổi lao động bị tâm thần (không nơi tượng mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng), không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng được xác định là người phụ thuộc được đăng ký giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT1
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
1946-226553/2013-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5775/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5775/CT-TTHT

79

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207086