• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 5800/TCT-TNCN năm 2014 về thuế đối với thu nhập từ mua nợ ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5800/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5800/TCT-TNCN
V/v thuế đối với thu nhập từ mua nợ ngân hàng

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 755/CT-TTHT ngày 24/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về thuế đối với tiền lãi mà bà Trương Kim Phượng nhận được từ việc mua khoản nợ của DNTN Huỳnh Phát từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang. Sau khi nghiên cứu hồ sơ đính kèm công văn số 755/CT-TTHT , Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại hồ sơ đính kèm còn một số nội dung chưa phù hợp, thống nhất với quy định tại Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006 của Ngân hàng Nhà nước, như:

- Bán nợ miễn truy đòi;

- Chuyển giao hồ sơ khoản nợ (chỉ là bản sao);

- Ủy thác thu hồi nợ với ngân hàng sau khi ngân hàng đã bán khoản nợ cho bà Phượng.

2. Cách xác định khoản thu nhập bà Trương Kim Phượng nhận được là 44.051.279 đồng, trong khi theo Hợp đồng mua bán nợ số 01/2011/HĐMBN thì khoản thu nhập Bà Trương Kim Phượng nhận được là 103.857.569 đồng.

Do đó, Tổng Cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang:

- Làm việc với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang để làm rõ tính pháp lý của việc ký Hợp đồng mua, bán nợ số 01/2011/HĐMBN ngày 18/11/2011 giữa Ngân hàng và Bà Trương Kim Phượng theo quy định tại Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động mua bán nợ.

- Căn cứ vào hồ sơ và thực tế phát sinh để xác định chính xác bản chất khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động mua bán nợ. Trên cơ sở đó hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5800/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5800/TCT-TNCN

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262065