• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Quản lý trang thiết bị y tế

 

Công văn 5803/BYT-TB-CT năm 2015 triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: “Cấp giấy phép nhập khẩu Trang thiết bị y tế” do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 5803/BYT-TB-CT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5803/BYT-TB-CT
V/v triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: “Cấp giấy phép nhập khẩu Trang thiết bị y tế.”

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn vị nhập khẩu trang thiết bị y tế mới 100% để lưu hành tại Việt Nam (Đơn vị nhập khẩu)

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia; Căn cứ Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế và Quyết định số 2790/QĐ-BYT ngày 01/07/2015 của Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: “Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 19/01/2015 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ngày 04/6/2015 tại Tổng cục Hải quan và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, công khai, minh bạch thông tin về trang thiết bị y tế (TTBYT) nhập khẩu, triển khai Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Bộ Y tế triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: “Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, theo kế hoạch đã được phê duyệt:

Bộ Y tế (Vụ TTB-CTYT) đề nghị Quý Công ty tham gia phối hợp triển khai sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 “Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Đối tượng đăng ký tham gia:

1. Đơn vị nhập khẩu trang thiết bị y tế mới 100% để lưu hành tại Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định theo Pháp luật hiện hành.

2. Đơn vị nhập khẩu đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 2790/QĐ-BYT ngày 01/07/2015 của Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: “Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

II. Cách thức đăng ký tham gia sử dụng: (Đơn vị nhập khẩu tiến hành đồng thời cả 2 bước):

1. Đơn vị nhập khẩu có Công văn đăng ký tham gia (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm) và bản sao có công chứng Giấy đăng ký kinh doanh, gửi về Bộ Y tế (Vụ TTB-CTYT) - địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội - làm căn cứ cấp tài khoản sử dụng Dịch vụ công trực tuyến.

2. Đơn vị nhập khẩu đăng ký tài khoản, tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng và sử dụng dịch vụ tại địa chỉ website của Bộ Y tế http://moh.gov.vn vào đường dẫn Dịch vụ công Cấp giấy phép nhập khẩu TTBYT.

Bộ Y tế sẽ tổ chức tập huấn, đào tạo các Đơn vị nhập khẩu trang thiết bị y tế phối hợp triển khai sử dụng Dịch vụ công trực tuyến tại 02 Thành phố lớn là Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh ở 02 Miền, dự kiến như sau:

- Tại Hà Nội: 09h00 ngày 23/07/2015, tại Hội trường Gác 3, Nhà A - Bộ Y tế.

- Tại Tp.Hồ Chí Minh: 09h00 ngày 25/07/2015, phối hợp với Hội Thiết bị y tế Tp.Hồ Chí Minh tổ chức tại địa điểm do Hội bố trí cùng tổ chức.

Bộ Y tế (Vụ TTB-CTYT) đề nghị Quý Đơn vị nhập khẩu khẩn trương chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân sự, đăng ký tham gia sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: “Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Thông tin chi tiết xin liên hệ Vụ TTB-CTYT, Ks.Bùi Việt Dũng, số ĐT: 04.62732272.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thanh Long (để biết);
- TT. Lê Quang Cường (để biết);
- Lưu: TB-CT, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

PHỤ LỤC:

Mẫu CV đăng ký (Kèm theo Công văn số /BYT-TB-CTngày .../.../2015)

 (Tên Công ty)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………………
V/v đăng ký tham gia Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: “Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế”.

…………, ngày    tháng    năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia. Căn cứ Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Căn cứ Quyết định số 2790/QĐ-BYT ngày 01/07/2015 về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: “Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Công ty ………….. xin đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: “Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế với thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

a. Tên tiếng Việt:

b. Mã số thuế:

c. Loại hình doanh nghiệp:

d. Số đăng ký kinh doanh:

2. Địa chỉ doanh nghiệp:

a. Tỉnh/Thành phố:

b. Quận/Huyện:

c. Phường/Xã:

d. Địa chỉ chi tiết:

e. Số điện thoại cố định doanh nghiệp:

f. Địa chỉ Email:

3. Thông tin người đại diện doanh nghiệp:

a. Họ và tên:

b. Chức vụ:

c. Số điện thoại di động:

d. Địa chỉ Email:

Công ty …………. xin chịu mọi trách nhiệm về các thông tin trên đây và cam kết nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: “Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết thiết bị” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế theo đúng quy định của Pháp luật.

 

 

Đại diện Công ty
(ký, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5803/BYT-TB-CT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 15/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5803/BYT-TB-CT

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287642