• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 5829/TCT-QLN năm 2014 về sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5829/TCT-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5829/TCT-QLN
V/v sử dụng hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần đầu tư SICO
(Địa chỉ: Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 90 TCKT/CTSICO ngày 09/12/2014 về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Cổ phần đầu tư SICO. Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động, đồng thời, hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN, Chi cục Thuế huyện Quốc Oai thuộc Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng nếu:

1. Trách nhiệm của Công ty

Công ty lập văn bản cam kết nộp theo tiến độ thanh toán khối lượng hợp đồng theo đúng trình bày của Công ty tại công văn số 90 TCKT/CTSICO nêu trên gửi Chi cục Thuế huyện Quốc Oai xem xét, xử lý.

2. Trách nhiệm của Chi cục Thuế huyện Quốc Oai

- Giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Công ty.

- Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Công ty vi phạm cam kết.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Chi cục Thuế huyện Quốc Oai (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5829/TCT-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 25/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5829/TCT-QLN

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262455